Christiania  august 2009

Stuerne mod syd ryddes 

       tilbage

                     
          Poul Dahl og familie var på besøg i ferien                     Den sidste stol i stuen
          Poul fugede vinduer og døre og reparerede glas i ruderne i cykeslskuret

                   
          Der var meget der skulle ud af stuerne                       Noget blev gemt og noget røg ud

                   
          Skrivebordet blev skilt i atomer                                  Døre og gulve blev fjernet

                   
          I pauserne var computeren god adspredelse               Så ryger lofterne i stuerne

         
          Til sidst er alle tre stuer tømte                               

          ******************************************************************************

                   
          Et par uger senere kom et nyt hold til                              Nu skulle tapet og vægge fjernes

                   
          Så går det løs på murene                                               Det sviner og alle hjælper til

                  
          Lærke elsker nedrivning                                               Kvalitetskontrollen holder øje

                   
          De mange brokker bæres ud én efter én                    Den sidste rest mur fjernes

                   
          Pause i ruinerne                                                              Hele holdet damper af

                   
          Så er gravearbejdet begyndt                                       Her er alle brokkerne midlertidigt havnet

                  
          Damerne graver                                                             og drengene slæber ud i spande

                   
          Indermurenes fundamenter graves fri og fjernes     Der måles og graves

 til toppen